Fonty – úvod

Co je font?

Pokládám hloupé otázky. A dostávám na ně hloupé odpovědi. Kdybych se většiny z vás zeptal, co je to vlastně ten font, řekli byste pravděpodobně „písmo“. Dobrá tedy, kdybych se však dále ptal, který font máte nejraději, tak bych se se zlou potázal. Já osobně bych také řekl třeba „Fujiyama“, či „Tahoma“, ale věřte nebo ne, taková odpověď je nekompletní. V angličtině existují dva termíny: typeface a font. Přeloženo do naší mateřštiny řez písma a druh písma. Mezi těmito dvěma podobnými termíny je propastný rozdíl.

Vezměme si ku pomoci základní rodinu bezpatkových fontů systému Windows – tou je Arial. Budeme-li hovořit o řezu písma, tak se zmiňujeme o tom, jak písmo vypadá – mluvíme o jeho „křivkách“. V tom případě stačí jednoslovné pojmenování Arial. Pustíme-li se však do křížku s termínem font (jehož užití je častější než domácí „druh písma“), ocitáme se rázem na tenkém ledě. Termín font je totiž konkrétní reprezentací velikosti a typu nějakého řezu. Konkétní font tedy můžeme vystihnout následovně: řez písma Arial, velikost 12 pixelů, podtržená kurzíva.

V předchozím odstavci jsem bezděky použil termín „rodina fontů“, tedy anglicky font family. Tento termín je používaným synonymem pro výraz typeface. A weboví tvůrci jsou již doma. Ti konzervativnější poznali analogii se zavrženou značkou FONT, konkrétně <FONT FACE="rez_pisma">. Ti progresivnější se pak nad souslovím font family pouze usmívají. Dobře ho totiž znají z CSS (kaskádové styly).

Typeface (= font family) je souhrnný název pro všechny fonty jednoho řezu. Jedná se tedy o řez písma.

Font je písmo konkrétní velikosti a typu v rámci daného řezu, tedy v rámci dané rodiny fontů.

Fonty na webu?

V prostředí decentralizovaného hypertextu (čti Internetu) se můžete setkat s nepřebernou hromádkou fontů, avšak jen s minimálním počtem různých řezů. Celá věc se má tak, že pro každou ze tří nejrozšířenějších platforem existuje jen pár základních, předinstalovaných rodin. Pojítkem, a to ještě nejistým, pro uživatele Windows, Linuxu a Macu jsou typeface Arial a Courier. Základem pro budování přístupných stránek je dobře promyšlená definice řezu písma. V dalších řádcích předpokládám Vaši znalost CSS, nevíte-li tedy, co to je, začtěte se vzdělávat například zde.

Každá platforma má svá specifika, co se fontů týče. Mac OS X například nedělá žádné potíže – můžete se spolehnout, že základní systémové rodiny fontů (Arial, Courier, Helvetica, Monaco, New York, Times…) budou v drtivé většině případů v systému přítomny. Protipólem jsou pak různé distribuce systému Linux. Ty jsou, co se vybavenosti fonty týče, značně nesourodé. Lze sice předpokládat výskyt nejzákladnějších řezů (Arial, Courier…), avšak reálné řešení situace leží někde jinde, o tom si povíme později. Z pohledu webdesignera jsou určitě nejzajímavější fonty, které se vyskytují v různých systémech Windows. Právě tento systém používá drtivá většina návštěvníků internetu a je tedy dobré se na něj zaměřit. Prohlédněte si následující tabulku.

TypefaceW95WNTW98WMEW2000WXP
Abadi MT Condensed LightNENEANONENENE
ArialANOANOANOANOANOANO
Arial AlternativeNENENEANONENE
Arial Alternative SymbolNENENEANONENE
Arial BlackNENEANOANOANOANO
Book AntiquaNENEANONENENE
Calisto MTNENEANONENENE
Century GothicNENEANONENENE
Comic Sans MSANONEANOANOANOANO
Copperplate GothicNENEANONENENE
CourierANOANOANOANOANOANO
Courier NewANOANOANOANOANOANO
Estrangelo EdessaNENENENENEANO
Franklin Gothic MediumNENENENENEANO
GautamiNENENENENEANO
GeorgiaNENENENEANOANO
ImpactNENEANOANOANOANO
LathaNENENENENEANO
Lucida ConsoleNEANOANOANOANOANO
Lucida Handwriting ItalicNENEANONENENE
Lucida Sans UnicodeNENENENEANOANO
MarlettANONEANOANONENE
Matisse ITCNENEANONENENE
ModernANOANOANONEANOANO
MS Sans SerifANOANOANOANOANOANO
MS SerifANOANOANOANOANOANO
Mv BoliNENENENENEANO
News Gothic MTNENEANONENENE
OCR A ExtendedNENEANONENENE
Palatino LinotypeNENENENEANOANO
RomanNEANONENEANOANO
ScriptNEANONENEANOANO
Small fontsANOANOANOANOANOANO
SymbolANOANOANOANOANOANO
TahomaNENEANOANOANOANO
Tempus Sans ITCNENEANONENENE
Times New RomanANOANOANOANOANOANO
Trebuchet MSNENENEANOANOANO
TungaNENENENENEANO
VerdanaNENEANOANOANOANO
WebdingsNENEANOANOANOANO
WingdingsANOANOANOANOANOANO
WST_CzechNENENENENEANO
WST_EnglNENENENENEANO
WST_FrenNENENENENEANO
WST_GermNENENENENEANO
WST_ItalNENENENENEANO
WST_SpanNENENENENEANO
WST_SwedNENENENENEANO

Logickou úvahou snadno dovodíme, že na internetu se používají především ty rodiny fontů, které jsou přítomny ve všech verzích Windows. Tato úvaha je však zcela scestná. Jak to je doopravdy a jak na tato písma v praxi, to si ukázeme v další kapitole.