Fonty - řezy, definice

Definice řezu písma v CSS

Definovat kvalitně font v dnešní době znamená operovat s CSS. Pokud jste se prokousali až sem, předpokládám, že si s kaskádovými styly alespoň trochu rozumíte. V opačném případě pak započněte samostudium na již zmiňované adrese http://jakpsatweb.cz/css/.

K definici řezu písma (jinak též rodiny fontů) slouží v CSS vlastnost font-family. Malá ukázka:

p { font-family: Tahoma, sans-serif; }

Takový zápis v definici CSS způsobí, že každý odstavec v dokumentu bude vysázen Tahomou. Pakliže se taková rodina fontů v systému nevyskytuje, použije se bezpatkový zástupce obecné rodiny písem.

V předchozí kapitole jsem vyjmenoval pár používaných rodin písem pro Windows. Teď nastal čas se na ně podívat blížeji a rozebrat si jejich definici.

Arial

Arial je na většině systémů základním bezpatkovým písmem. Poskytuje dobrou čitelnost i přes poměrně úzké litery. Na internetu se ho používá hojně, ačkoliv v posledních pár letech lze pozorovat pozvolný trend používání sofistikovanějších a čitelnějších písem.

Vzhledem k faktu, že se povětšinou jedná o základní bezpatkové písmo, není třeba ho definovat jeho názvem. Mnohem lépe poslouží definice obecné rodiny bezpatkových písem.

.p { font-family: sans-serif; }
Font Arial
Font Arial/48pt

Courier (New)

Courier/Courier New je základním neproporcionálním písmem. Jedná se o tradiční, dobou ověřený, skvěle čitelný a excelentně zpracovaný řez. Této mé lavině superlativů nahrává fakt, že na rozdíl např. od Arialu, který časem začal nedostačovat, se Courier neokoukal a stále se hojně používá (a používat bude) pro sazbu neproporciálního textu.

Stejně jako v případě Arialu není třeba definovat Courier přímo jeho jménem. Stačí obecná rodina neproporcionálních písem.

.p { font-family: monospace; }
Font Courier
Font Courier/48pt

Georgia

Georgia je pokročilejším patkovým řezem. Je to elegantní písmo, které však již začíná zavánět typografickým kýčem. Využití nalezne nejčastěji v nadpisech, tedy ve větších velikostech písma.

Geogria se v systému Windows poprvé objevila ve verzi 2000, je tedy dosti pravděpodobné, že mnoho uživatelů ji nemá ve svém systému nainstalovánu. V tom případě musíme jistit vykreslení patkovým písmem alespoň obecnou rodinou fontů. Na Mac OS se sice Geogria občas vyskytuje, ale je výhodné použít tamější podobně zpracované písmo New York CE. Pro linux je zase charakteristický font utopia.

.p { font-family: Georgia, "New York CE", utopia, serif; }
Font Georgia
Font Georgia/48pt

Na výše uvedené definici si všimněte dvou detailů. Prvním z nich je přítomnost uvozovek kolem řezu New York CE. Tyto jsou v zápisu zcela nezbytné v tom případě, je-li název řezu tvořen několika slovy oddělenými mezerami. Druhým detailem je ono CE, které znamená Cental Europe. Takto zakončené řezy v sobě obsahují i znaky s českými nabodeníčky, resp. s českou diakritikou. Ve starších verzích Mac OS to byl jediný způsob, kterak donutit pracovat prohlížeč s českými znaky. V nových verzích pak nutnost onoho CE odpadá, neboť fonty jsou vytvořeny nově ve znakové sadě UNICODE. Kvůli zpětné kompatibilitě však byly zachovány i CE verze.

Lucida Console

Lucida Console je na pohled příjemné bezpatkové neproporcionální písmo. V praxi pak spíše opomíjené, neboť jeho místo stále sveřepě okupuje patkový Courier.

Definice Lucidy musí být vždy jištěna obecnou rodinou neproporcionálních písem. V prostředí Mac OS spíše nalezneme font Monaco CE, v linuxu zase font fixed.

.p { font-family: "Lucida Console", "Monaco CE", fixed, monospace; }
Font Lucida Console
Font Lucida Console/48pt

Palatino Linotype

Pro Palatino Linotype platí to stejné, co pro Georgii. Osobně preferuji spíše konzistentnější font Georgia.

.p { font-family: "Palatino Linotype", "New York CE", utopia, serif; }
Font Palatino Linotype
Font Palatino Linotype/48pt

Tahoma

Tahoma je alternativním bezpatkovým řezem. Časem se bezpečně vypracovala mezi nejpoužívanější fonty na internetu. Ideální poměr výšky ku šířce jedné litery a rozumné mezery mezi jednotlivými znaky z ní dělají elegantní písmo, které je dobře čitelné i při malých velikostech.

Mac OS Tahomu často zná, přesto je dobré pro jistotu definovat i podobné písmo Lucida Grande CE, pro linux pak existuje lucida.

.p { font-family: Tahoma, "Lucida Grande CE", lucida, sans-serif; }
Font Tahoma
Font Tahoma/48pt

Times New Roman / Times

Times je základní rodinou patkových písem. Postupem času se tento řez dost okoukal a dá se řící, že uplatnění nalezne spíše v tištěné sazbě.

Pro jeho definici platí to stejné co pro Arial a Courier. Je základním patkovým písmem na většině systémů.

.p { font-family: serif; }
Font Times New Roman
Font Times New Roman/48pt

Trebuchet MS

Trebuchet MS je hladké, na pohled příjemné bezpatkové písmo, které je však na webu často alternováno výše zmíněnou Tahomou.

Na Mac OS použijeme podobný řez Geneva CE, pro linux pak zůstaneme u lucidy.

.p { font-family: "Trebuchet MS", "Geneva CE", lucida, sans-serif; }
Font Trebuchet MS
Font Trebuchet MS/48pt

Verdana

Verdana je na webu velmi využívaným bezpatkovým písmem. Širší znaky umožňují snazší čtení na obrazovce monitoru. Dříve opomíjené, dnes už evokující klišé, toto písmo si stále drží svoji pozici toho druhého vedle Arialu.

Verdana se před pár lety hodně rozšířila na všechny možné systémy, přesto je nezbytné definovat alternativy. Pro Mac OS Genevu, pro linux opět lucidu.

.p { font-family: Verdana, "Geneva CE", lucida, sans-serif; }
Font Verdana
Font Verdana/48pt

V další kapitole téma fonty uzavřeme.