Písmo

Úvod

Zajímáte-li se pouze o technickou stránku věci, tak tuto stránku s klidným svědomím přeskočte až na její konec uvozený nadpisem „Co s tím na webu?“. V této kapitolce se dozvíte pouze něco o historii a rozdělení písma a nastíním analogie, které přináší internetové prostředí.

Co je typografie?

Stručně řečeno je typografie druhem umění, které se zabývá písmem a textem.

Co je písmo?

Na počátku bylo Slovo – tento biblický evergreen poměrně přesně uvozuje toto téma. Když se vrátíme ke kořenům psané řeči, zjistíme, že nejdřív byl nějaký výraz, skřek či zvolání, které označovaly nějakou věc, zvíře či osobu. To by nebyl vůbec špatný systém, nebýt jedné drobné nevýhody: člověk se mohl pochlubit zabitou antilopou pouze při nezávazné konverzaci kolem tlupního pazourku. Ty nejsilnější a nejchytřejší jedince brzy začaly hlodat pochybnosti – zabili sice desítky šavlozubých tygrů, bůvolů a další havěti, ale kdo bude o jejich udatnosti vyprávět po jejich smrti? Vážně je to ukrutně hlodalo. Až jeden z nich prozřel – vzal kus černého kamene, našel rovnou skálu a svůj úspěch autenticky zaznamenal na věčné časy. Po prvním dešti se pak s dalšími malbami uchyloval raději do jeskyní. Toto byl první předchůce písma, jak ho známe dnes – kresba.

Faktem je, že člověk je tvor zvídavý. Bylo tomu tak vždy a nelze se tedy divit, že pračlověk se postupem času posunul na úplně jinou úroveň. Vyvinul oštěp, vrhací sekeru, prak a další nástroje, které mu umožnily likvidovat své nepřátele (což byl v té době téměř každý) mnohem efektivněji než kdy dříve. Bylo těžké i nadále věrně znázorňovat všechny ty bitvy, lovy a úspěchy – bylo jich příliš mnoho. A tak se přestali piplat s detaily a kreslení si zjednodušili, jak jen to bylo možné. Takto vznikly první piktogramy.

Když se ustavil první společenský řád, který vyhovoval všem, vyjma miliónů tvrdě pracujících otroků, vyvstala potřeba vyjádřit něco víc a sofistikovaněji. Vládnoucí kasta si například navymýšlela, že jsou-li na konci lana uvázány tři uzly, mohou takového lana otroci využívat pouze v případě nejvyšší nouze. Je-li na kamenném kvádru nakresleno kolečko a hned vedle něj čtvereček, smí takový kvádr být použit pouze na výstavbu základů sfingy, nikoliv pak pyramidy. Takovýmto znakům, které nemají na první pohled jasný význam, říkáme symboly. Jsou-li navíc vyjádřeny písemnou formou, mluvíme o takzvaných ideogramech.

Piktogramy - zjednodušené kresby. Lze snadno zjistit jejich význam, neboť označují konkrétní věci.
Ideogramy - symboly. Lze jim porozumět pouze při znalosti pojmu, ke kterému se vztahují.

Nestačilo to – lidé si řekli, že by nebylo na škodu moci zaznamenat více slov a dají-li bohové, snad i slova vyjadřující abstrakta – pocity, barvy, vůně. Tak si pro každé slovo vymysleli zvláštní znak. A fungovalo to! Některé národy šly ještě dále, vymyslely zvláštní znaky pro jednotlivé slabiky. Největší vykukové se pak zastavili až na znacích pro jednotlivé hlásky. Podle těchto kritérií tedy rozlišujeme písmo slovní, slabikové a hláskové.

Více si o vývoji písma můžete přečíst zde.

Co s tím na webu?

V prostředí internetu a počítačů vůbec se můžete střetnout se všemi druhy písem. Například známé fonty (viz „fonty“) Webdings či Wingdings obsahují výhradně piktogramy a idiogramy.

Webdings - piktogramy
Piktogramy v podání písma Webdings
Webdings - ideogramy
Idiogramy ze stejného písma

Operační systémy dále obsahují znakové sady specifické pro ten který region. V Číně například narazíte na fonty založené na principu písma slovního. Jen o málo východněji – v Zemi vycházejícího slunce (Japonsko) se zase setkáte se slabičnými písmy hiragana či katakana. Jakožto středoevropané však máte svůj systém pravděpodobně nastaven pro práci s hláskovým písmem, konkrétně pak latinkou. Nepochybuji, že se můžete pochlubit gigantickou sbírkou fontů všech řezů a tvarů, avšak ty mají na internetu pouze omezené pole působnosti. Proč, to se dozvíte v další kapitole.

Katakana
Slabikové písmo - japonská katakana
Čínské písmo
Čínské slovní písmo
Tahoma - hláskové písmo
Hláskové písmo - latinka (font Tahoma)