Fonty - praxe, obecné rodiny

Windows, fonty, internet?

Řekli jsme si, že je dobré se při definici fontu orientovat primárně na uživatele operačního systému Windows. Bez zbytečných okolků Vám prozradím, že většina profesionálních webových tvůrců operuje nejvýše s těmito základními řezy: Arial, Courier New, Georgia, Lucida Console, Palatino Linotype, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS a Verdana.

Jistě, v omezené míře se pracuje i s jinými typeface - například Symbol, Wingdings či dokonce pofidérním Comic Sans (při té příležitosti navštivte tento web), ale jejich uplatnění je buď ryze specifické (Symbol) či spekulativní (Comic Sans).

Mnohé z uvedených řezů se vyskytují i na zbývajících dvou hlavních platformách (Mac a Linux), ty však mají i další specifická písma. Platí, že po definici řezu pro Windows by měla následovat definice pro Mac OS následována Linuxem a zakončena definicí obecné rodiny písem.

Termín obecná rodina písma jste již pravděpodobně slyšeli a i když ne, určitě jste s ním alepoň nevědomky ve svých projektech operovali. O co se jedná? Obecnou rodinu písem si můžete představit jako krabičku, která po otevření obsahuje základní písmo daného typu. Správně se ptáte, k čemu to vlastně je. V případě operací se základními operačními systémy bychom snad i vystačili se zevrubnou definicí fontu, ale tím bychom diskriminovali menšinu uživatelů exotických operačních systémů (BSD, WebTV, PS/2…), které by se námi zamýšlené bezpatkové písmo mohlo vykreslit třebas jako obludný, patkový, neproporciální text. Když však sáhneme po krabičce pojmenované sans-serif, máme jistotu, že uživatelův operační systém vytáhne ze svého arzenálu základní bezpatkový font – a hotovo.

Následující tabulka představuje všechny obecné rodiny písma.

Obecná rodinaPopisTypická písmaUkázka
sans-serif Bezpatkové písmo Arial, Helvetica
sans-serif
serif Patkové písmo Times New Roman, Times
serif
monospace Neproporcionální písmo Courier, Courier New
monospace
fantasy Ozdobné písmo Vždy jiné
fantasy
cursive Ozdobná kursiva Vždy jiné
cursive

K výše uvedené tabulce bych měl pár poznatků.

Patkové a bezpatkové písmo dostalo svůj název podle zobačků, tedy patek (či jejich absence) na otevřených koncích křivek, které tvoří danou literu. Tajemné slovíčko neproporcionální znamená, že všechny znaky takto definovaného řezu mají stejnou horizontální šířku, což se v praxi hojně využívá především k prezentaci fragmentů zdrojového kódu v prostředí internetu.

Další zajímavou věcí je fakt, že při stejné velikosti vypadají patková a neproporcionální písma opticky menší než písmo bezpatkové.

další kapitole si probereme nejpoužívanější definice řezu písma.